Unia Europejska

Odpady komunalne

Telefony: Alarmowe, Interwencyjne

TELEFONY ALARMOWE:

Pogotowie Ratunkowe - 999 lub 112, 94 347 51 40
Straż Pożarna - 998 lub 112, 94 342 20 04
Policja - 997 lub 112, 94 34 29 676,
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne - 94 31 85 335
Miejska Energetyka Cieplna - 993, 94 347 44 01, 94 347 44 25, Infolinia: 0800 270 880
Pogotowie Gazowe - 992, 94 348 41 24  
Pogotowie Energetyczne - 991, 94 348 37 71
Numer alarmowy z telefonu komórkowego - 112,
Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - 94 348 44 44

WAŻNE TELEFONY:

Gminny Zakład Komunalny, ul. Słowackiego  5, 76-004  Sianów - 94 31-85-348, 94 31-85-335- całodobowy.
Komisariat Policji I w Koszalinie - 94 34 29 102,
Posterunek Policji w Sianowie - 94 34 29 676, 94 34 29 674 (kierownik),
Służby patrolowe i dzielnicowi w Sianowie - 94 34 29 675
Straż Miejska w Sianowie, ul. Łużycka 27a, 76-004: Sianów - 94 317 15 87, 664 432 449 (komendant), 664 432 448 (strażnik)
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 3a, 76-004  Sianów - 94 31 85 512, fax. 94 31 85 512
Gminny Zakład Komunalny, ul. Armii Polskiej 19, 76-004  Sianów - 94 31 85 357 (dyrektor), 94 31 85 373 (administracja)
Droga Krajowa Nr 6, od strony Koszalina do bazy Kłos - 94 342 54 17
Droga Krajowa Nr 6, od bazy Kłos do skrzyżowania w Kawnie - 94 345 52 73, tel. dyżurny - 882 166 245
Drogi Wojewódzkie - 94 342 78 31, 94 341 96 16
Drogi Powiatowe - 94 342 44 45 oraz 94 342 44 85, tel. dyżurny - 728 549 255
Drogi Gminne: miasto Sianów, Kłos, ścieżka rowerowa do Skibna - 94 3185 357, 94 3185 639, 500 267 556, teren gminy - 94 346 95 45, 574 268 165 (akcja zima)
Oświetlenie na terenie gminy - 94 346 95 45
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie - 94 3185 281 (Sekretariat), 94 346 95 19 (Biuro Obsługi Interesantów)