Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Telefony: Alarmowe, Interwencyjne

TELEFONY ALARMOWE:
Pogotowie Ratunkowe - 999 lub 112, 94 347 51 40
Straż Pożarna - 998 lub 112, 94 342 20 04
Policja - 997 lub 112, 94 34 29 676,
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne - 94 31 85 335
Miejska Energetyka Cieplna - 993, 94 347 44 01, 94 347 44 25, Infolinia: 0800 270 880
Pogotowie Gazowe - 992, 94 348 41 24  
Pogotowie Energetyczne - 991, 94 348 37 71
Numer alarmowy z telefonu komórkowego - 112,
Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - 94 348 44 44

WAŻNE TELEFONY:

Gminny Zakład Komunalny, ul. Armii Polskiej 19, 76-004  Sianów - 94 31 85 357 (dyrektor), 94 31 85 373 (administracja)
Gminny Zakład Komunalny, ul. Słowackiego  5, 76-004  Sianów - 94 31 85 348, 94 31 85 335- całodobowy.
Komisariat Policji I w Koszalinie - 94 34 29 102,
Posterunek Policji w Sianowie - 94 34 29 676, 94 34 29 674 (kierownik),
Służby patrolowe i dzielnicowi w Sianowie - 94 34 29 675,
Straż Miejska w Sianowie, ul. Łużycka 27a, 76-004: Sianów - 94 317 15 87, 664 432 449 (komendant), 664 432 448 (strażnik),
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 3a, 76-004  Sianów - 94 31 85 512, fax. 94 31 85 512,
Droga Krajowa Nr 6 - 94 342 40 01,
Drogi Wojewódzkie - 94 342 56 93,
Drogi Powiatowe - 94 340 72 76,
Drogi Gminne - 94 346 95 44,
Akcja zima (drogi gminne) - 94 346 95 45, 574 268 165,
Oświetlenie na terenie gminy - 94 346 95 45,
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie - 94 346 95 28 (Sekretariat), 94 346 95 19 (Biuro Obsługi Interesantów)