Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

Telefony: Alarmowe, Interwencyjne

TELEFONY ALARMOWE:

Pogotowie Ratunkowe - 999 lub 112, 94 347 51 40
Straż Pożarna - 998 lub 112, 94 342 20 04, kom. 603 262 371
Policja - 997 lub 112, 94 34 29 676,
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne - 94 31 85 335
Miejska Energetyka Cieplna - 993, 94 347 44 01, 94 347 44 25, Infolinia: 0800 270 880
Pogotowie Gazowe - 992, 94 348 41 24  
Pogotowie Energetyczne - 991, 94 348 37 71
Numer alarmowy z telefonu komórkowego - 112,
Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - 94 348 44 44

WAŻNE TELEFONY:

Gminne  Wodociągi  i  Kanalizacja, ul. Słowackiego  5, 76-004  Sianów - 94 31-85-348, 94 31-85-335- całodobowy.
Komisariat Policji I w Koszalinie - 94 34 29 102,
Posterunek Policji w Sianowie - 94 34 29 676, 94 34 29 674 (kierownik),
Służby patrolowe i dzielnicowi w Sianowie - 94 34 29 675
Straż Miejska w Sianowie, ul. Łużycka 27a, 76-004: Sianów - 94 317 15 87, 664 432 449 (komendant), 664 432 448 (strażnik)
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 3a, 76-004  Sianów - 94 31 85 512, fax. 94 31 85 512
Zakład  Budżetowy Administracji  Budynków Komunalnych, ul. Armii Polskiej 19, 76-004  Sianów - 94 31 85 357 (dyrektor), 94 31 85 373 (administracja)
Droga Krajowa Nr 6, od strony Koszalina do bazy Kłos - 94 342 54 17
Droga Krajowa Nr 6, od bazy Kłos do skrzyżowania w Kawnie - 94 342 54 17
Drogi Wojewódzkie - 94 342 78 31
Drogi Powiatowe - 94 342 78 31, obwód drogowy w Manowie - 94 3183 224 lub 606 956 122 (dyżury od 5.00 do 22.00)
Drogi Gminne: miasto Sianów, Kłos, ścieżka rowerowa do Skibna - 94 3185 357, 94 3185 639, 500 267 556 lub 500 267 555 (akcja zima), teren gminy - 94 346 95 44, 506 349 288 (akcja zima)
Oświetlenie na terenie gminy - 94 346 95 44
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie - 94 3185 281 (Sekretariat), 94 346 95 19 (Biuro Obsługi Interesantów)