Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

Terminy sesji oraz porządek obrad

Zobacz projekty uchwał w E-urzedzie 

Planowane terminy i tematyka sesji Rady Miejskiej  w Sianowie  w 2018 roku

 Informuję, że, na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 28.06.2018 r. zwołuję  w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Sianów, LVI  Sesję Rady Miejskiej w Sianowie, sesja odbędzie się 02 lipca 2018 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta   w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.                           

3. Podjęcie uchwał:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Sianów,

2) w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Sianów

4.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Sianowie

Janusz Machała