Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

Transmisja i nagrania z sesji

W celu zapewnienia mieszkańcom prawa dostępu do obrad sesji Rady Miejskiej w Sianowie,zgodnie z art. 11 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.)obrady sesji Rady Miejskiej w Sianowie są nagrywane, transmitowane i udostępniane na stronie internetowej  sianow.pl w zakładce: Urząd - Rada Miejska w Sianowie -Transmisja i nagrania z sesji.

W związku z powyższym wizerunek osób przebywających na sali podczas obrad sesji, może zostać utrwalony i przetworzony elektronicznie.


Odnośnik do transmisji Sesji Rady Miejskiej w Sianowie na żywo, będzie umieszczany poniżej kilka minut przed każdą sesją

- IVSesja Rady Miejskiej w Sianowie  VIII kadencji - ogladaj TUTAJ. na żywo

- III Sesja Rady Miejskiej w Sianowie  VIII kadencji - ogladaj TUTAJ. 

Poprzednie Sesje Rady Miejskiej w Sianowie można zobaczyć na kanale Gminy Sianów TUTAJ.